En aquest post us oferim una selecció d'estufes d'inèrcia tèrmica i cuines econòmiques realitzades per Lars Helbro. Mestre inspirador en l'ofici d'estufaire artesà. Podeu visitar la seva pàgina web en http://stenovne.dk/  ...

En aquest projecte es tractava de la típica casa de poble amb la zona habitada en el primer pis. Se'ns va demanar de substituir l'antiga lloar de foc raconera i re aprofitar la sortida de fums per a no afectar la segona planta de la...

En aquest projecte vam participar amb la re construcció d'un antic paller feta amb criteris d'arquitectura bioclimàtica i materials naturals. Que aplica diferents principis d'arquitectura sostenible i auto-gestió energètica. Galeria envidriada al Sud, coberta vegetal, energia solar i la nostra estufa d'inèrcia tèrmica com a...

En aquest projecte vam substituir una llar amb calderí per escalfar aigua per una estufa d'inèrcia tèrmica preparada per escalfar aigua. El sistema original s'havia espatllat però havia funcionat de forma mixta amb la caldera de gas de la casa. Els nostres clients van voler re...

Seguin les instruccions del nostre manual d'ús i el mínim manteniment de l'estufa no hi ha possibilitat d'avaria. No depenen del subministrament elèctric i segueixen funcionant en els ocasionals talls de llum. Funcionen per tiratge natural i tenen una llarga vida útil. Son més segures que las estufes...

Les estufes d'inèrcia tèrmica ofereixen un funcionament més còmode i més pràctic en el dia a dia. Una càrrega de llenya per a mantenir la casa calent fins el dia seguen. Si las comparem amb el funcionament d'una estufa de ferro, requereixen menys combustible i menys temps...

Las estufes d'inèrcia tèrmica s'asseguren d'extreure i aprofitar al màxim el calor potencial de cada càrrega de foc. Aconseguint valors d'emissions molt per sota dels requisits mínims de l'anomenada " flama verda " segons les exigències de la normativa Europea. Un sistema de calefacció a llenya...

El confort tèrmic no només depèn de la temperatura de l'aire. La calor radiant ens ofereix les millors condicions de calor. Funciona como la llum del sol de manera que nos escalfa independentment de la temperatura de l'aire. La calor es transmet per radiació a...

Les nostres estufes funcionen amb llenya seca. Màxim amb un 20% d'humitat. És difícil trobar llenya en aquest punt d'assecat directament a la venta. Es per això que us recomanem tenir-la assecant a casa vostra amb una previsió entre 1 i 2 anys. Fer un bon llenyer us...