Calor radiant vs convecció

El confort tèrmic no només depèn de la temperatura de l’aire. La calor radiant ens ofereix les millors condicions de calor. Funciona como la llum del sol de manera que nos escalfa independentment de la temperatura de l’aire. La calor es transmet per radiació a través d’ones d’infrarrojos.

L’estufa irradia constantment calor als cossos sòlids del seu voltant, escalfant la seva superfície i creant una inèrcia tèrmica a l’interior de la casa. Aquesta inèrcia permet aconseguir major estabilitat de la temperatura al llarg del dia així com un repartiment més homogeni de la calor. Una sensació de calor ambiental… més agradable.

L’aire no circula de forma tan forçada i per tant genera menys pols. A diferència dels radiadors metàl·lics, els materials ceràmics de les nostres estufes transmeten la calor sense alterar la càrrega d ‘ions positius de l’aire i respectant el grau d’humitat ambiental òptim per a la nostra sensació de benestar. Al no assecar l’aire no es ressequen les vies respiratòries i al ser l’aire de millor qualitat, respirem millor.

El nostre cos experimenta la calor radiant d’una forma sana i natural. Sovint es té la sensació d’estar a temperatures superiores ja que rebem la calor directament als ossos.

La majoria de sistemes de calefacció funcionen por convecció. Escalfant directament l’aire de l’interior de la casa a través de radiadors metàl·lics. L’aire quan entra en contacte amb la superfície calenta del radiador,s’escalfa, per densitat i puja. Forçant la circulació d’aire més fred cap a la font de calor.

La resposta por convecció es ràpida però té algunes desavantatges importants respecte a la eficiència, el confort  la qualitat del l’aire de l’interior de la casa.

L’aire s’ordena per capes de temperatura creant així grans diferències tèrmiques entre el terra i el sostre. Quan el nostre cos detecta aquestes diferències reacciona tancant els vasos sanguinis de la pell reduint el flux de circulació de la sang per evitar la pèrdua de calor.

D’aquesta manera apareix sovint la sensació de “peus freds”.

La circulació d’aire forçada genera corrents i aquestes produeixen més pols.

L’aire quan entra en contacte amb una superfície metàl·lica calenta, per una banda es resseca i per l’altre es carrega d’ ions positius.

La pols que transporta l’aire, invisible a l’ull humà, es crema a l’interior de la casa reduint la qualitat de l’aire ambiental. Aquest fenomen s’acaba fent visible amb el tempos quan apareixen les típiques taques de fum a sobre dels radiadors metàl·lics. Aquesta es la causa, moltes vegades desconeguda, de moltes malalties respiratòries relacionades amb els sistemes de calefacció com alguns tipus d’asma.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.