logo ecofoc web
 • Home
 • Blog
 • Què entenem per una estufa d'alt rendiment ?

Què entenem per una estufa d'alt rendiment ?

foc virtual
 • Els diferents tipus de llenya ( alzina, roure, faig, pi,...) contenen aproximadament les mateixes calories/Kg en diferents densitats i volums.
 • Calcular el rendiment ens permet mesurar quin percentatge (%) del valor potencial del combustible hem aconseguit transformar en calor útil a l'interior de la casa.
 • I així poder conèixer quin aprofitament en treiem en cada cas.

estufes icnes2

 • Una llar de foc per exemple té un rendiment útil entre el 10-15 %.
 • Això vol dir que per cada tonelada de llenya que es crema només se n'aprofiten uns 100-150 Kg. com a calor útil a l'interior de la casa.

grafic arbres

 • Per estufes modernes entenem estufes metàl·liques de nova generació amb sistemes electrònics, ventiladors d'aire calent, etc.. que milloren el rendiment de les estufes de ferro tradicionals però que simplement no poden competir amb la qualitat de l'escalfor radiant de les estufes de massa tèrmica.
Lars-testting
 • El fum són gasos inflamables que contenen més del 50 % del valor calòric de la llenya.
 • Aquests gasos poden cremar en una segona combustió a partir de temperatures superiors a 600 ºC.
 • Aconseguint més calor i reduint les emissions contaminants.
 • Les estufes de massa tèrmica s'asseguren d'extreure i aprofitar al màxim el poder calòric de cada foc.
 • Amb valors d'emissions per sota els requeriments mínims de l'anomenada "Flama Verda " o sistemes de combustió eficient segons les normatives europees.
 • La capacitat per acumular escalfor en el cos de l'estufa i alhora regular l'entrega durant llargues hores és una característica que al mateix temps contribueix a la seva eficiència.
 • La radiació permet aconseguir una gran estabilitat de la temperatura al llarg del dia i crear una inèrcia tèrmica a l'interior de la casa.
 • Es necessita menys energia per mantenir un espai calent que en remuntar constantment diferències de temperatura.

De 2 a 4 hores de foc...

...per a 24 hores de calor radiant

Formulari de contacte