Comparativa de rendiment amb altres sistemes a llenya

Las estufes d’inèrcia tèrmica s’asseguren d’extreure i aprofitar al màxim el calor potencial de cada càrrega de foc. Aconseguint valors d’emissions molt per sota dels requisits mínims de l’anomenada ” flama verda ” segons les exigències de la normativa Europea.

Un sistema de calefacció a llenya eficient, realment ecològica i sostenible.

Calcular el rendiment d’una estufa ens permet mesurar el percentatge d’aprofitament del combustible, es a dir conèixer quin percentatge del valor calorífic potencial de certa quantitat de llenya hem aconseguit transformar en calor útil a l’interior de la casa.

Segona la classificació d’eficiència energètica, en la darrera posició trobem les llars de foc tradicionals. Els seu rendiment útil es troba al voltant del 10 per cent. Això significa que de cada 1000 Kg de llenya que es crema en una llar de foc només s’aprofiten 100 kg en forma de calor útil a l’interior de la casa. La resta surt volant per la xemeneia o es converteix en residus. Sigui en forma de sutge o en forma d’emissions contaminants.

Les estufes de ferro han anat millorant el rendiment. Des de les estufes salamandra més bàsiques fins a sistemes complexes amb reguladors electrònics i ventiladors que re circulen el fum en una segona combustió i milloren així el seu rendiment. Però totes les estufes metàl·liques normalment impliquen un manteniment constant del foc i grans oscil·lacions de la temperatura al llarg del dia i cap altre sistema a llenya  pot competir amb les estufes d’inèrcia tèrmica en el seu rendiment ni en la qualitat de la seva escalfor per radiació.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.