Bioconstrucció

En aquest projecte vam participar amb la re construcció d’un antic paller feta amb criteris d’arquitectura bioclimàtica i materials naturals. Que aplica diferents principis d’arquitectura sostenible i auto-gestió energètica. Galeria envidriada al Sud, coberta vegetal, energia solar i la nostra estufa d’inèrcia tèrmica com a sistema de calefacció principal de la casa.

Aquesta estufa disposa d’un intercambiador de calor para escalfar aigua que alimenta dos radiadors del primer pis de la casa, la habitació de la petita i el bany. Funciona per termosifó sense cap consum elèctric afegit.

Es una casa amb molt de volum obert. La planta baixa on es troba l’estufa fa uns 140 m2. La zona central arriba als 6 metres d’alçada.

Els hiverns més freds l’estufa funciona amb una pauta de dos focs al dia. Un foc al matí a l’hora esmorcar i un segon foc al vespre a l’hora de sopar. La casa es manté calenta en unes condicions de confort òptimes.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.